NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014610 (014610)

Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol.

NORMA vydána dne 6.4.1966

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN 014610
: 014610
: 123
: 6.4.1966
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014610 (014610):

Norma platí pro ozubená kola čelní se zuby přímými a šikmými a pro kuželová kola se zuby přímými, šikmými i obloukovými, zejména užije-li se těchto soukolí pro stavebnicově řešené převodovky. Norma udává hodnoty úhlu Đ sklonu zubů v rozsahu od 0 do 40 stupňů. Norma se nevztahuje na: a) ozubená kola obráběná metodami, u nichž úhel sklonu závisí na ostatních určujících veličinách ozubení nebo obráběcího stroje, b) čelní soukolí se šikmými zuby, je-li třeba dodržet u nich předepsanou osovou vzdálenost, c) zvláštní soukolí, např. pro silniční vozidla, pro speciální převodovky apod