NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014603-2 (014603)

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí.

NORMA vydána dne 29.1.1980

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN 014603-2
: 014603
: 118
: 29.1.1980
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014603-2 (014603):

Tímto 2. dílem normy se zavádí ST SEV 644-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví názvy, definice a označení hlavních druhů funkčních a geometrických odchylek čelních a hřebenových převodů. Obsahuje české a slovenské názvy cca 80 hesel, jejich definice a v řadě případů i nákresy. Jsou současně uvedeny (normalizovány) ekvivalentní pojmy v angličtině a francouzštině a ve všech jazycích členských států RVHP. ČSN 01 4603, 2. díl, byla schválena 29.1.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982