NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014603-1 (014603)

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy.

NORMA vydána dne 11.12.1979

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN 014603-1
: 014603
: 117
: 11.12.1979
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014603-1 (014603):

Touto normou se zavádí ST SEV 643-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Je pouze upozorněno na to, že je připraven 2. díl a budou vydávány díly další. Je normalizováno asi 92 hesel v české a slovenské řeči a jejich definice. V příloze č. 1 jsou normalizovány značky, v příloze č. 2 jsou uvedeny názvy v angličtině, francouzštině a v jazycích všech zemí RVHP.1. díl ČSN 01 4603 byl schválen 11.12.1979 a nabyl účinnosti od 1.1.1982