NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014602-2 (014602)

Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly.

NORMA vydána dne 16.1.1984

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN 014602-2
: 014602
: 24216
: 16.1.1984
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014602-2 (014602):

V tomto 2. dílu normy jsou zapracovány údaje ST SEV 3294-81. Norma stanoví názvy a definice základních geometrických a kinematických pojmů pro čelní ozubená kola, soukolí a převody se stálým převodovým poměrem. Je definováno asi 40 hesel a jejich české a slovenské názvy. V indexu jsou názvy v bulharštině, maďarštině, němčině, polštině, rumunštině, ruštině. ČSN 01 4602, 2. díl byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985. Nahradila částečně ČSN 01 4602 z 18.7.1960