NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014602-1 (014602)

Názvosloví ozubených převodů. Všeobecné pojmy.

NORMA vydána dne 21.5.1984

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN 014602-1
: 014602
: 24215
: 21.5.1984
: 120
: 391 g (0.86 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014602-1 (014602):

V tomto 1. dílu ČSN 01 4602 jsou zapracovány údaje ST SEV 3295-81. Norma stanovuje české a slovenské termíny pro názvy, definice a značky základních geometrických a kinematických pojmů pro ozubená kola, soukolí a převody se stálým převodovým poměrem. Rozsáhlá norma na více než 60 stranách textu a dalších 50 stranách cizojazyčných indexů (bulharsky, maďarsky, německy, polsky, rumunsky a rusky) uvádí definice i nákresy k jednotlivým heslům.1. díl ČSN 01 4602 byl schválen 21.5.1984 a nabyl účinnosti od 1.10.1985. Nahradil část ČSN 01 4602 z r.1960