NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014480 (014480)

Mezní úchylky rozměrů stříhaných plechů.

NORMA vydána dne 16.2.1989

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 014480
: 014480
: 24214
: 16.2.1989
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014480 (014480):

Norma stanovuje mezní úchylky rozměrů plechů z ocelí a neželezných kovů stříhaných za studena na tabulových nůžkách. Norma uvádí číselné hodnoty mezních úchylek t, zešikmení k, deformace l,n v závislosti na jmenovitém rozměru B do 5000 mm a tloušťky plechu s do 25 mm pro plechy z ocelí a do 5000 mm a 18 mm pro plechy z neželezných kovů. Norma neplatí pro úchylky rozměrů plechů stříhaných podle orýsování, stříhaných podle šablon a úhlového pravítka, plechů složitých tvarů, plechů s výstupky, transformátorových a dynamových plechů, žebrovaných a děrovaných plechů jako i plechů stříhaných v hutích