NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014395 (014395)

Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů.

NORMA vydána dne 17.2.1984

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 014395
: 014395
: 24206
: 17.2.1984
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014395 (014395):

Norma stanoví výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity s průměry od 1,4 do 90 mm pro součásti z plastů, spojovaných s plastovými a kovovými součástmi. Upřesňuje část 3 ČSN 01 4026. Stanoví výpočet tolerancí velkého průměru závitů matice a malého průměru závitu šroubu, které jsou nezbytné pro výrobu a funkci součástí pro tváření závitu. Přílohy 1 až 3 uvádějí diagram pro stanovení délky zašroubování závitu, mezní úchylky velkého průměru závitu matice a malého průměru závitu šroubu a výpočet činných rozměrů metrických závitů součástí pro tváření závitů u forem na plasty