NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014317 (014317)

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Uložení s přesahem.

NORMA vydána dne 16.2.1989

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 014317
: 014317
: 24205
: 16.2.1989
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014317 (014317):

Norma platí pro metrické závity s profilem podle ČSN 01 4007 a stanoví průměry, rozteče, základní rozměry, délky zašroubování, tvar dna vnějšího závitu, toleranční pole a uložení, tolerance a mezní úchylky pro závitová spojení tvořící uložení s přesahem mezi vnějším závitem zašroubovaného konce ocelových šroubů a vnitřním závitem součástí z ocelí, vysokopevnostních a titanových slitin, litiny, hliníkových a hořčíkových slitin bez použití konstrukčních prvků pro doraz. Příloha normy uvádí výpočtové vzorce použité pro stanovení základních úchylek a tolerancí. Informační příloha uvádí přehled klíčových slov.