NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014315 (014315)

Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu.

NORMA vydána dne 22.10.1970

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 014315
: 014315
: 107
: 22.10.1970
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014315 (014315):

Norma stanoví výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu pro běžné použití. Informativní příloha uvádí doporučené mezní úchylky ISO metrického závitu podle této normy a příslušné mezní úchylky ČSN, sestavené vedle sebe tak, aby bylo možno porovnat jejich obdobu nebo vzájemné přiblížení. Jde o umožnění rychlé informace o charakteru úchylek ISO vzhledem k úchylkám dosavadním