NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014260 (014260)

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spojovací součásti.

NORMA vydána dne 27.5.1980

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 014260
: 014260
: 103
: 27.5.1980
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014260 (014260):

Norma platí pro součásti strojů a přístrojů, spojované šrouby, závitovými čepy, závrtnými šrouby, a jinými spojovacími součástmi, u nichž jsou osy děr pro spojovací součásti rovnoběžné. Norma stanoví tolerance polohy os průchozích hladkých a závitových děr. Neplatí pro součásti, na něž nejsou kladeny požadavky vzájemné zaměnitelnosti a jejichž smontovatelnost je zajištěna společným obráběním děr ve dvojici spojovaných součástí. Informační příloha 1 uvádí volbu tolerancí polohy os děr pro spojovací součásti a příloha 2 uvádí základní vztahy pro přepočet tolerancí jmenovité polohy na mezní úchylky souřadnic os děr