NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014060 (014060)

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení.

NORMA vydána dne 29.3.1990

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 014060
: 014060
: 24196
: 29.3.1990
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014060 (014060):

o návrh normy, schválený 6.4.1972 a vydaný na zkoušku k ověření do 1.7.1974. Stanoví - včetně přidružených norem - požadavky na povrchovou úpravu ochrannými povlaky metrických závitů na kovových strojních součástech. Jakostní požadavky na ochranné povlaky na závitech jsou uvedeny v přidružených normách pro jednotlivé ochranné povlaky. Norma neobsahuje žádné údaje, které by bylo možno použít pro ochranu zdraví. Za zajímavý údaj lze pokládat pouze tab. 2, která obsahuje výčet povrchových úprav na různých materiálech. Norma - i když byla vydána jen "na zkoušku" - je uvedena i v seznamu k 1.1.1995