NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014050 (014050)

Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance.

NORMA vydána dne 14.5.1990

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 014050
: 014050
: 24194
: 14.5.1990
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014050 (014050):

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 146-78, ST SEV 639-77, ST SEV 836-78 a ST SEV 838-78. Norma obsahuje v čl.3.1 a 10.4 další údaje, které citované mezinárodní normy neuvádějí. Tato norma platí pro lichoběžníkové závity rovnoramenné jednoduché a stanoví profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance. ČSN 01 4050 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 01 4050 a ČSN 01 4363, obě z 5.1.1979