NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014042 (014042)

Kuželový závit ventilů a lahví na plyny.

NORMA vydána dne 29.10.1981

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 014042
: 014042
: 24193
: 29.10.1981
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014042 (014042):

Norma platí pro kuželový závit s kuželovitostí 3:25, používaný pro ventily a láhve na plyny. Norma stanoví jmenovitý profil závitu, základní rozměry (jmenovitý průměr závitu 19,2 mm, 27,8 mm a 30,3 mm a stoupání 1,814 mm), označování a tolerance. Informační příloha uvádí mezní úchylky jednotlivých parametrů závitu. Závit o jmenovitém průměru 19,2 mm se nepoužívá pro tlakové lahve přístrojů určených na ochranu dýchacích orgánů. Pro tyto lahve se používá závit podle ČSN EN 144-1 (83 2280)