NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014027 (014027)

Metrické závity pro průměry pod 1 mm. Tolerance.

NORMA vydána dne 18.9.1979

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 014027
: 014027
: 91
: 18.9.1979
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014027 (014027):

Norma se vztahuje na metrický závit s profilem podle ČSN 01 4007 v rozsahu průměrů od 0,25 do 0,9 mm podle ČSN 01 4008, se základními rozměry podle ČSN 01 4013. Norma stanoví polohy tolerančních polí vnitřního a vnějšího závitu, číselné hodnoty tolerancí a základních úchylek průměrů, tvar závitového dna a toleranční pole vnějšího a vnitřního závitu a jejich vzájemné uložení. Příloha uvádí mezní úchylky průměrů vnějšího a vnitřního závitu. Informační příloha 1 uvádí vzájemnou zaměnitelnost závitů podle této normy s miniaturními závity podle doporučení normy ISO/R 1501-1970. Mezní hodnoty nosné hloubky profilu u příslušných uložení předepsaných touto normou jsou uvedeny v informativní příloze 2