NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014005 (014005)

Drsnost povrchu závitů.

NORMA vydána dne 19.1.1961

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 014005
: 014005
: 80
: 19.1.1961
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 014005 (014005):

Norma platí jako směrníce pro stanovení drsnosti povrchu boků všech druhů vnějších i vnitřních závitů a pro zaoblení závitů v jádru šroubů, vytvořených v oceli. Norma uvádí tabulku doporučených hodnot drsnosti povrchu závitů stanovených s ohledem na stupeň přesnosti lícování a na velikosti velkého průměru závitu a tabulku informativních údajů o hospodárně dosažitelné drsnosti povrchu závitů podle způsobu výroby. Norma neplatí pro drsnost povrchu těch závitových spojení, na které jsou kladeny zvláštní požadavky, pro drsnost povrchu závitových měřících ploch, závitových kalibrů, řezných závitových nástrojů a pro závity vrutů a závitořezných šroubů