NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013878 (013878)

Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě.

NORMA vydána dne 8.11.1989

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 013878
: 013878
: 24182
: 8.11.1989
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013878 (013878):

Norma stanoví formální náležitosti mikrografických médií pro potřeby řízení a správy, jež organizace používá podle spisového řádu. Norma popisuje stavbu mikrografických médií, titulky mikrofiší, sled mikrozáznamů písemností, způsob kontrol, opravy po zkoušení a evidenci mikrografických médií. Přílohy 1 až 7 obsahují identifikační formuláře se symboly - začátek svitku, příkaz ke snímkování, konec svitku mikrofilmu, změna osoby pověřené snímkováním, doklad uložen, začátek opravy a konec opravy. Příloha 8 uvádí formulář - protokol o kontrole a příloha 9 příklad makety mikrofiše. Norma se nevztahuje na mikroštítky a mikrofilmy technické dokumentace. Nevztahuje se na mikrografická média písemností, jejichž evidenci spisový řád neukládá