NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013875 (013875)

Reprografie. Mikrofilmy novin.

NORMA vydána dne 16.2.1989

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 013875
: 013875
: 24179
: 16.2.1989
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013875 (013875):

Norma se vztahuje na mikrofilmy MR 35 podle ČSN 01 3844 pro noviny. Stanovuje postup zhotovování mikrofilmů, požadavky na obsah používaných technických předloh a požadavky na jakost mikrofilmu