NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013874 (013874)

Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací.

NORMA vydána dne 23.9.1988

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 013874
: 013874
: 24178
: 23.9.1988
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013874 (013874):

Norma stanoví požadavky na uvádění údajů do titulkového pole mikrofiší podle ČSN 01 3840. Norma uvádí názvosloví, základní požadavky, údaje v identifikační sekci, údaje v sekci popisu a údaje v sekci pořadí. Příloha uvádí příklady vyplnění titulkového pole mikrofiše.