NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013872 (013872)

Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace.

NORMA vydána dne 21.12.1988

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 013872
: 013872
: 24176
: 21.12.1988
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013872 (013872):

Norma se vztahuje na mikrofilmy typu MR 35 podle ČSN 01 3844 pro technickou dokumentaci (tj. např. i pro kusovníky, technické popisy, návody se schématy, atd.) podle ČSN 01 3105 a norem navazujících. Norma popisuje technické požadavky a kontrolní metody, stavbu mikrofilmu a manipulaci s mikrofilmy. Přílohy 1 až 4 uvádějí schéma mikrofilmů, polohu mikrozáznamů předloh snímkovaných sdruženě, uspořádání mikrozáznamů ve změnovém mikrofilmu a tabulku doporučených faktorů zvětšení a formátů zvětšenin. Norma se nevztahuje na mikrofilmy COM, ani na kopie nebo duplikáty z nich.