NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013850 (013850)

Reprografie. Ukládání mikrografických médií.

NORMA vydána dne 10.8.1987

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 013850
: 013850
: 24174
: 10.8.1987
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013850 (013850):

Norma platí pro dlouhodobé a trvalé ukládání mikrografických médií zhotovených z černobílých halogenidostříbrných filmů. Norma popisuje způsob ukládání, materiály ukládacích prostředků, ukládací zařízení, požadavky na ukládací prostory a manipulaci s médii a kontrolu. Požadavky na ukládací prostory jsou specifikovány jako dispoziční požadavky, požadavky na stavební konstrukce, požadavky na teplotu, vlhkost, světlo, čistotu ovzduší a požární bezpečnost stavby. V příloze je uvedena zkouška působení obalu na mikrografická média