NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013831 (013831)

Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech.

NORMA vydána dne 14.9.1981

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 013831
: 013831
: 78
: 14.9.1981
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013831 (013831):

Norma stanovuje technické požadavky a postup děrování mikroštítků pro informace o vynálezech. Tvar, rozměry a materiál mikroštítků odpovídá ustanovením ČSN 01 3830 z 1980. Informační příloha 1 uvádí příklad mikroštítku s popisem