NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013826 (013826)

Reprografie. Zkušební mikrografická média. Technické požadavky.

NORMA vydána dne 29.6.1990

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 013826
: 013826
: 24167
: 29.6.1990
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013826 (013826):

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6855-89. Norma se vztahuje na zkušební mikrografická media pro kontrolu normalizovaných charakteristik mikrografických přístrojů, které používají mikrografická média jako předlohy. Norma se nevztahuje na zkušební obrazce pro kontrolu rozlišovací schopnosti zobrazovacích soustav. ČSN 01 3826 byla schválena 29.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991