NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013823 (013823)

Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky.

NORMA vydána dne 16.1.1984

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 013823
: 013823
: 24164
: 16.1.1984
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013823 (013823):

Norma se vztahuje na zkušební obrazce pro stanovení rozlišovací schopnosti reprografických přístrojů. Norma uvádí požadavky na uspořádání a rozměry čárových měrek v závislosti na frekvenci čar a uspořádání a rozměry zkušebních obrazců. Informační příloha 1 uvádí tabulku frekvence čar v závislosti na faktorech zobrazení a příloha 2 uvádí stanovení rozlišovací schopnosti