NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013807 (013807)

Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii.

NORMA vydána dne 16.1.1984

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 013807
: 013807
: 24162
: 16.1.1984
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013807 (013807):

Touto normou se zavádí ST SEV 3884-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplnilo 10 značek. Norma RVHP platí pro značky používané pro navrhování schémat technologických postupů v mikrografii, jež mají vyjádřit základní pracovní operace, jejich sled i vazby a spojení mikrografie s ostatními reprografickými postupy. Norma neřeší, neobsahuje a nijak se nedotýká požadavků na ochranu zdraví. ČSN 01 3807 byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1985