NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013801 (013801)

Reprografie. Názvosloví v reprografii.

NORMA vydána dne 29.8.1990

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN 013801
: 013801
: 24160
: 29.8.1990
: 116
: 379 g (0.84 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013801 (013801):

Norma určuje základní názvy a jejich definice v oboru reprografie. V této normě jsou zapracovány základní názvy obsažené v ISO 5138/2 a ISO 6196, označené hvězdičkou. Cizojazyčné názvy, které nemají shodný obsah, jsou opatřeny poznámkou. Zastaralá, nevhodná a nesprávná synonyma se neuvádějí. Rod je vyjádřen pouze tehdy, jsou-li v cizojazyčných ekvivalentech neobvyklé rozdíly. Názvy v normě jsou uvedeny v tomto pořadí jazyků: česky, slovensky, rusky, anglicky, německy, a francouzsky. Synonyma jsou oddělena středníkem. K termínům jsou uvedeny české definice. Je normalizováno - v osmi částech - celkem asi 470 hesel. ČSN 01 3801 byla schválena 29.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 01 3801 z 21.7.1980