NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013467 (013467)

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů.

NORMA vydána dne 5.12.1985

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 013467
: 013467
: 24141
: 5.12.1985
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013467 (013467):

Norma platí pro kreslení výkresů mostů, objektů mostům podobných a opěrných zdí definovaných v ČSN 73 6201. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4408-83 (po straně označeny silnou čarou). Vedle všeobecných požadavků jsou normalizována pravidla pro vypracování výkresů s podrobnými nákresy některých detailů v přílohách. ČSN 01 3467 byla schválena 5.12.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 73 0145 z 9.11.1966