NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013427 (013427)

Výkresy pozemních staveb. Kreslení komínových a ventilačních průduchů.

NORMA vydána dne 16.3.1982

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 013427
: 013427
: 24126
: NEPLATNÁ
: 16.3.1982
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN