NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013419 (013419)

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.

NORMA vydána dne 31.8.1987

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 013419
: 013419
: 24120
: 31.8.1987
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013419 (013419):

Norma stanoví požadavky pro kreslení vytyčovacích výkresů všech druhů staveb. Vedle všeobecné části jsou normalizovány vytyčovací výkresy podrobného vytyčení a místopisy bodů. V přílohách jsou pak uvedeny jednak příklady výkresů, jednak příklad místopisu bodů. ČSN 01 3419 byla schválena 31.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.6.1988. Nahradila ČSN 73 0128 z 7.11.1977