NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013411 (013411)

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

NORMA vydána dne 15.11.1989

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN 013411
: 013411
: 24119
: 15.11.1989
: 108
: 355 g (0.78 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013411 (013411):

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978