NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013410 (013410)

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy.

NORMA vydána dne 1.9.2014

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 013410
: 013410
: 95906
: 1.9.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013410 (013410):

Norma platí pro výsledek tvorby a údržby map velkých měřítek, tj. měřítek 1:5 000 a větších (dále jen mapy), pořizovaných mapováním nebo přepracováním jiné mapy. Pro kreslení map platí ČSN 01 3411. Norma neplatí pro Státní mapu 1:5 000 a nevztahuje se na mapy vyhotovené ve smyslu stanoveném právním předpisem