NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013141 (013141)

Technické výkresy. Grafické označování materiálů v řezech.

NORMA vydána dne 26.9.1980

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 013141
: 013141
: 60
: NEPLATNÁ
: 26.9.1980
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN