NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013102 (013102)

Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů.

NORMA vydána dne 28.3.1985

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 013102
: 013102
: 24090
: 28.3.1985
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 013102 (013102):

Touto normou se zavádí ST SEV 4768-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví druhy konstrukčních dokumentů na výrobky všech průmyslových odvětví. Jde v podstatě o názvoslovnou normu, v níž je definováno 16 konstrukčních dokumentů. ČSN 01 3102 byla schválena 28.3.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 01 3001 z 4.1.1962