NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 012830 (012830)

Československý analytický normál litiny.

NORMA vydána dne 7.2.1968

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 012830
: 012830
: 44
: 7.2.1968
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 012830 (012830):

Norma platí jako technologický předpis pro přípravu analytických normálů litiny. Norma popisuje volbu, odběr, úpravu a dávkování materiálu určeného pro normál a zkoušku homogenity. Pro provádění ověřovacích rozborů materiálu pro normál, přípravu, úřední ověřování a vyhlašování normálu platí ustanovení ČSN 01 2801.