NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 012810 (012810)

Československý analytický normál surového železa.

NORMA vydána dne 30.12.1969

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 012810
: 012810
: 42
: 30.12.1969
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 012810 (012810):

Norma platí jako technologický předpis pro přípravu analytických normálů surového železa. Norma popisuje volbu, odběr, úpravu a dávkování materiálu určeného pro normál a zkoušku homogenity. Pro provádění ověřovacích rozborů materiálu pro normál, přípravu, úřední ověřování a vyhlašování normálu platí ustanovení ČSN 01 2801