NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 011413 (011413)

Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky.

NORMA vydána dne 1.8.1992

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 011413
: 011413
: 24074
: 1.8.1992
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 011413 (011413):

Norma stanovuje všeobecné požadavky na zkoušky pružných hřídelových spojek, jejichž pružné elementy jsou vyrobeny z pryže nebo jiných elastomerů. Účelem normy je sjednotit způsob zkoušek, měření a vyhodnocování základních statických a dynamických vlastností pružných spojek. Uvedené základní veličiny pružných hřídelových spojek jsou nezbytnou součástí technických údajů poskytovaných výrobci. ČSN 01 1413 byla vydána v srpnu 1992