NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 011411 (011411)

Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání.

NORMA vydána dne 21.12.1979

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 011411
: 011411
: 34
: 21.12.1979
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 011411 (011411):

Touto normou se zavádí ST SEV 1367-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se týká sériově vyráběných strojů a frekvencí otáčení od 10 - 200 s-1 a stanoví třídy a jediné kritérium mohutnosti kmitání neotáčejících se částí a také metody jejich měření. Norma má vysloveně technický význam; nejde o měření kmitání, přenášeného na organismus. ČSN 01 1411 byla schválena 21.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1981