NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010652 (010652)

Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu.

NORMA vydána dne 20.11.1980

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 010652
: 010652
: 24057
: 20.11.1980
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010652 (010652):

Norma stanoví statistické přejímací plány jedním výběrem při kontrole srovnáváním pro přejímku souborů výrobků, s ohledem na jejich spolehlivost, za předpokladu, že doba bezporuchového provozu těchto výrobků se řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti. V normě je uvedeno 8 schemat, z kterých se vychází při volbě přejímacího plánu. V informační příloze jsou uvedeny příklady stanovení přejímacího plánu podle schemat 1 až 8