NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010391 (010391)

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.8.2021

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 010391
: 010391
: 513050
: 1.8.2021
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010391 (010391):

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelný pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění