NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010391 (010391)

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.10.2013

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 010391
: 010391
: 94027
: NEPLATNÁ
: 1.10.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN