NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010391 (010391)

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.10.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 010391
: 010391
: 94027
: 1.10.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010391 (010391):

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci