NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010266 (010266)

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů.

NORMA vydána dne 16.11.1985

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN 010266
: 010266
: 24033
: 16.11.1985
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010266 (010266):

Norma stanoví zásady použití zvláštního typu statistické regulace, metody kumulovaných součtů. Tato metoda je vhodná pro statistickou regulaci různých procesů, které již byly dříve uvedeny do stabilního stavu. Vyznačuje se vysokou citlivostí na malé změny ve stabilitě procesu a názorností. Norma popisuje regulaci měřením a regulaci srovnáváním. Informační přílohy objasňují některé články, uvádějí příklady, popisují srovnání průměrného počtu výběrů vedoucího k signálu u metody kumulovaných součtů, použití metody kumulovaných součtů k regulaci bez rozhodovací masky, užití metody ke znázorňování údajů a k retrospektivní analýze a uvádějí popis pomůcky k přípravě rozhodovací masky