NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010260 (010260)

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule.

NORMA vydána dne 15.7.1988

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 010260
: 010260
: 24030
: 15.7.1988
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010260 (010260):

Norma určuje přejímací plány jedním výběrem při kontrole srovnáváním, které nedovolují ve výběru žádnou vadnou jednotku. Teoretický základ stanovení přejímacích plánů je uveden v informační příloze 1. Příklad použití zásad této normy je uveden v informační příloze 2. Označení použité v normě je shrnuto v informační příloze 3