NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010254 (010254)

Statistická přejímka srovnáváním (+komentář kat. č. 90283).

NORMA vydána dne 28.12.1974

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN 010254
: 010254
: 23
: 28.12.1974
: 110
: 361 g (0.80 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010254 (010254):

Norma popisuje statistické přejímky srovnáváním, kterých se používá při výběrové kontrole jakosti výrobků a stanoví zásady pro jejich použití. Norma obsahuje popis a tabulky pro tyto typy přejímacích plánů: - pro ověření jakosti jednotlivého souboru: - bezopravné přejímací plány (P1, P2) jedním, dvojím a několikerým výběrem - opravné přejímací plány (P2) jedním a dvojím výběrem - opravné přejímací plány (P2, PL) jedním a dvojím výběrem - pro ověření průměrné jakosti souborů tvořících serii: - bezopravné přejímací plány (PAQL) jedním, dvojím a několikerým výběrem - opravné přejímací plány (PL) jedním a dvojím výběrem - opravné přejímací plány (PL) jedním výběrem pro plynulou výrobu