NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010253 (010253)

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody (+komentář kat. číslo 90284).

NORMA vydána dne 1.8.1974

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 010253
: 010253
: 22
: 1.8.1974
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010253 (010253):

Norma obsahuje výklad základních neparametrických metod: - znaménkový test - pořadové testy - test dobré shody Norma doplňuje statistické metody obsažené v ČSN 010250 a ČSN 010252. Tyto matematicko-statistické metody jsou použitelné v průmyslové praxi, zejména v oblasti řízení jakosti, normalizace, zkušebnictví apod