NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010250 (010250)

Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy (+komentář kat. č. 90451).

NORMA vydána dne 25.2.1972

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN 010250
: 010250
: 20
: 25.2.1972
: 116
: 379 g (0.84 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010250 (010250):

Norma obsahuje výklad základních matematicko-statistických metod. Ukazuje především způsob zpracování výsledků měření, vlastnosti pravděpodobnosti, rozdělení pravděpodobností, náhodný výběr a výběrová rozdělení, odhad parametrů základního souboru a testování statistických hypotéz. Metody obsažené v normě lze použít v průmyslové praxi, zejména v oblasti řízení jakosti, normalizace, zkušebnictví apod