NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010229 (010229)

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení.

NORMA vydána dne 11.5.1987

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 010229
: 010229
: 24026
: 11.5.1987
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010229 (010229):

Norma stanoví pravidla určení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení při zpracování statistických dat řídících se Poissonovým rozdělením, získaných při výzkumu, analýyách a měřeních. Informační přílohy obsahují příklady stanovení odhadů a konfidenčních mezí, výrazy pro koeficienty r1 a r2 a odhad a přibližné konfidenční meze pro podíl vadných výrobků v dávce