NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010225 (010225)

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým.

NORMA vydána dne 21.11.1980

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 010225
: 010225
: 19
: 21.11.1980
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010225 (010225):

Norma stanoví pravidla pro ověření shody rozdělení náhodné veličiny, získaného jako výsledek pozorování, s teoretickým rozdělením této veličiny podle různých kritérií. V normě jsou uvedeny obecné testy pro velké rozsahy výběru (tři kritéria) a speciální test pro malé rozsahy výběru (kritérium W) včetně jejich příkladů použití