NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010211 (010211)

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran.

NORMA vydána dne 3.10.1985

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 010211
: 010211
: 24021
: 3.10.1985
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010211 (010211):

Norma stanoví vnitřní a vnější poloměry zaoblení (R) a zkosení hran (a) pro všeobecné použití v rozsahu 0,1 až 250 mm. Norma se nevztahuje na případy, kdy z funkčních, výrobních a jiných důvodů jsou poloměry zaoblení, popř. zkosení hran stanoveny příslušnými normami na výrobky