NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010193 (010193)

Dokumetace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů.

NORMA vydána dne 1.1.1996

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN 010193
: 010193
: 18419
: 1.1.1996
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010193 (010193):

Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření určitých typů vztahů mezi lexikálními jednotkami. Techniky popsané v normě jsou pokud možno založeny na obecných principech, které lze použít v jakékoli tematické oblasti. Norma neobsahuje postupy pro pořádání a vyjádření matematických a chemických vzorců. Není určena pro systémy, v nichž jsou zavedeny techniky plně automatického indexování a v nichž termíny vyskytující se v textu jsou seskupovány podle hledisek stanovených počítačem. Norma se nevztahuje na vypracování rejstříků k publikacím. Příloha A uvádí symboly pro vyjádření vztahů u tezaurů