NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010172 (010172)

Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů.

NORMA vydána dne 3.5.1991

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN 010172
: 010172
: 24010
: 3.5.1991
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010172 (010172):

Norma je překladem ISO 5964-1985 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Rozsáhlá technická norma (cca 60 stran formát A4) navazuje na ČSN 01 0181 až ČSN 01 0197. Slouží především k dosažení kompatibility mezi tezaury informačních systémů a služeb. Tuto normu je třeba používat současně s ISO 2788 - Pravidla pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. ČSN 01 0172 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992