NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010166 (010166)

Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.

NORMA vydána dne 1.1.1993

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 010166
: 010166
: 28489
: 1.1.1993
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 010166 (010166):

Norma stanoví zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih (včetně vícesvazkových souborů a nepravých souborů a nepravých periodik, jejichž svazky mají podobu knihy), brožur a pokud se týká tiráže, též jednolistových publikací (map, reprodukcí, portrétů, názorných pomůcek apod.), tištěných po obou stranách listu. Norma se vztahuje i na účelové a zájmové publikace. ČSN 01 0166 byla vydána v lednu 1993